EKOKENT (Bölgesel Kalkınma, Kent ve Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi)

Hoşgeldiniz

İEÜ çeşitli konularda proje ve çalışmalar yürüten birçok teorik ve uygulamalı araştırma merkezine sahiptir. EKOKENT – (Bölgesel Kalkınma, Kent ve Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi) de bu merkezlerden biri olarak Yüksek Öğretim Kurulu tarafından resmen onaylanmıştır ve kar amacı gütmeyen bir üniversite araştırma merkezidir. Merkezin amacı, bölgesel kalkınma, kent ve çevre konularında bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve geliştirmek, bilgi düzeyini ve uygulamaları arttırmaktır. Aynı zamanda merkezin bir diğer amacı bölgesel kalkınma, kent ve çevre konularında uygulamaya, yenilik üretmeye, çözüm geliştirmeye ve proje değerlendirmeye dönük eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlayarak sürdürülebilir gelişmeye katkıda bulunmaktır.

HABERLER