EKOKENT (Bölgesel Kalkınma, Kent ve Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi)

URGE Projesi İhtiyaç Analizi / 2012 / İzmir - Türkiye

URGE (Uluslarası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi - Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı) - İhtiyaç Analizi

Projenin plan ve hedefleri doğrultusunda ilk aşamayı oluşturan “İhtiyaç Analizi” çalışması, İzmir’de plastik sektöründe faaliyet gösteren 34 firma ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren 18 firma ile ayakkabıcılık sektöründe faaliyet gösteren 35 firma üzerinde gerçekleştirilmiştir. “İhtiyaç Analizi” çalışmalarında analitik bir yaklaşım benimsenmiş ve Porter’ın “Değer Zinciri Analizi” esas alınmıştır.

Bu analiz çerçevesinde çalışmaya iştirak eden firmalar ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler sonucunda firmaların “Değer Zinciri Analizi” yaklaşımına göre mevcut durumları tespit edilmiştir. Bunun yanında sektörün “Kümelenme” potansiyeli ile firmaların “Yenilik” ve “İhracat Fırsatları” detaylı olarak değerlendirilmiştir.

Firma bazında yapılan analizlere ek olarak plastik, kuyumculuk ve ayakkabıcılık sektörlerinin gerek genel gerek bölgesel çapta rekabetçi yapısı ve rekabet edebilirliği de detaylı olarak analiz edilmiştir. Bu analizlerde sektörün katma değer yaratma gücü, üretim ve istihdam verileri ve potansiyeli ile sektörün ihracat ve ithalat verileri esas alınmıştır.

Öte yandan çalışmada sektörün rekabet yapısının analizinde Porter’ın “Five Forces” (Beş Güç) modelinden de yararlanılmıştır. Bu model firmalara da uygulanmış ve hem firmaların hem de sektörün rekabetçi yapısı daha kapsamlı bir şekilde ortaya konmuştur.

İZTO önderliğinde 2012 Nisan ayında başlayan plastik ve kuyumculuk sektörleri ve 2012 Haziran ayında başlayan ayakkabıcılık sektörü analiz çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çalışma kapsamında yapılan analizlerden elde edilen bulgu ve sonuçlar raporlarda ayrıntılı şekilde sunulmaktadır.

Bu çalışmanın en önemli katkılarından biri olarak İzmir’de plastik, kuyumculuk ve ayakkabıcılık sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların mevcut durumlarının daha bilimsel bir yaklaşımla tespit edilmesi ve bu firmalar açısından farkındalık yaratılması olduğu söylenebilir.

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi İhtiyaç Analizi sektör raporlarını aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz:

Ayakkabıcılık Sektörü  - Sektör Raporu

Plastik Sektörü - Sektör Raporu

Kuyumculuk Sektörü - Sektör Raporu


Gelinlik Sektörü -  Sektör Raporu