EKOKENT (Bölgesel Kalkınma, Kent ve Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi)

VALEU / 2010 - 2012 / İzmir - Türkiye

(VALEU) Göçmenlerin turizm ve hizmetler sektörlerindeki mesleki becerileri Avrupa Birliği'ne entegrasyon için Denklik ve Geçerliliği Projesi, denkliği ve geçerliliği olan iş tecrübesi ve edinilen beceri ve mesleki nitelikler için pilot bir metodoloji oluşturur ve yeni Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki işçilerin kısa sürede AB'ye entegrasyonunu hedefliyor. Proje Danimarka ve Portekiz gibi başarılı uygulamaları olan ülkelerin Türkiye gibi aday ve yeni üye Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelere transferi hedeflenmektedir.

Proje, Danimarka ve Portekiz gibi başarılı uygulamalarının muhafazakâr ve hükümet kararları güdümlü eğitim sistemi ile kişisel eğitim ve yeteneklere ulaşımın kısıtlı olduğu Türkiye gibi aday ve yeni üye Bulgaristan ve Romanya ülkelere aktarılmasıyla başarılı olacaktır.

Projenin amacı Danimarka ve Portekiz gibi en iyi uygulamalar ve denklik prosedürü gelişmiş bir sistemi olan ülkeler' den model çalışma ile elde edilecek olan, yeni üye ülkelerde göçmenlerin ve mevsimlik çalışanların entegrasyonunu kolaylaştırmak için bir araç olarak uygulanmasıdır.

Proje aşağıdaki öncelikler aracılığı ile hedefine ulaşacaktır:

1.İhtiyaçlarını incelemek ve böylece AB işgücü piyasasında göçmenlerin doğru ve tam entegrasyonunu sağlamak için kendi ülkesinde edinilen iş deneyimi uyumluluğu için fırsat sağlanmak

2.Turizm ve hizmetler sektörlerinde edinilen iş tecrübesi ve mesleki uzmanlık ve becerilerinin denkliğinin sağlanması için prosedür oluşturmak.

3.Turizm ve hizmetler sektörlerinde önceden edinilen tecrübe ve beceriler denkliğinin uygulamadaki ispatlanması.

4.Partner ülkelerde projenin araştırması ve yenilikçi metotlarının yaygınlaştırılması ve yayınlanması.

5.Proje sonuçlarının yaygınlaştırılması ve yayınlanması.