EKOKENT (Bölgesel Kalkınma, Kent ve Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi)

ESHOT Projesi / 2011 / İzmir - Türkiye

ESHOT Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Hizmetiçi Eğitim Merkezinin Kurulması Projesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi - EKOKENT bünyesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü için Personel ve Kurumsal Gelişim Modeli hazırlanması amacıyla başlatılan projenin ilk aşaması tamamlanmış bulunmaktadır. Prof. Dr. Erhan Ada, Prof. Dr Alev Katrinli, Doç. Dr. Gülem Atabay, Doç. Dr. Gonca Günay, Yrd. Doç. Dr. Yiğit Kazançoğlu, Yrd. Doç. Dr. Burcu Güneri Çangarlı ve Araş. Gör. Alp Giray Kaya’den oluşan proje grubu tarafından gerçekleştirilen bu aşamanın amacı, Otobüs taşımacılığı hizmetinde kaliteyi artırabilecek uygulamaların belirlenmesi, Şoförlerin eğitim ihtiyacının saptanması ve Yönetime uygulanabilir öneriler sunulması şeklinde belirlenmiştir.

Çalışmada öncelikle, ESHOT üst yönetimi, şoförler, hareket memurları ve trafik polisleri gibi temel paydaşların görüşleri odak grup çalışmaları yöntemiyle alınmıştır. Daha sonra, odak grup çalışmalarının sonuçları ile konu ile ilgili yapılmış bilimsel çalışmalar taranarak bir anket formu oluşturulmuş ve yolcuların görüşlerine başvurulmuştur. Bulgular yönetimin hangi alanlara daha fazla ağırlık vermesi gerektiğini netleştirmek amacıyla önem-performans analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir.

Proje grubu tarafından hazırlanmış olan "ESHOT HİZMET KALİTESİ İYİLEŞTİRİLMESİ VE ŞOFÖR EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ PROJE RAPORU - 2011" başlıklı raporda, her iki aşamanın amacı, yöntemi ve bulguları açıklanmış ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve şoför eğitim ihtiyacının hangi alanlarda karşılanması gerektiği ile ilgili somut öneriler sunulmuştur.
ESHOT Ulaşım Hizmetleri Memnuniyet Anketi, ESHOT ulaşım hizmetlerine ilişkin yolcu memnuniyetinin incelenmesi amacıyla İzmir Ekonomi Üniversitesi Araştırma Ekibi tarafından Haziran-Temmuz 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Anket altı alt boyutta otobüs ulaşım hizmetlerini değerlendirmek üzere memnuniyete ilişkin 39 boyutu içermektedir. Ankette yer alan altı alt boyut şu şekildedir:

Güvenli ulaşım
Ulaşım ücreti ve kapsamı
Araç Koşulları (Araçların temizliği, konforu, kalabalığı, rahatlığı, klima)
Araç sayısı yeterliliği (Belirli saatlerde / İş saatlerinde araç sayısı yeterliliği)
Yaşlılara / Engellilere yönelik kolaylıklar
Durakların yeterliliği (Durak sayısı yeterliliği, durakların fiziki konumlarının uygunluğu ve yapısal yeterliliği)
Sonuçların, SERVQUAL boyutları göz önüne alınarak önem-performans analizleri ve ayrıca anket sonuçlarının yüzde analizleri yapılmıştır. Sağlanan bilgiler yönetim için verilen hizmetin kalitesiyle ilgili bir durum değerlendirmesi yapma, gelecek dönemlerde hangi unsurların daha önemli olduğu ve gelşitirlmesi gerektiği gibi konularda stratejik kararlar verme olanağı sağlayacaktır.

Diğer bir sonuç eğitim ihtiyacı ile ilgilidir. Önemli konular, Sosyal Birey Olarak Bireysel Çatışma ve Farkındalık, Bir Duygu-Durum ve Sosyal Çatışma Olarak Öfke, Çatışma Analizi ve Öfke Yönetimde Bireysel Beceri olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Kurumsal Aidiyet, ESHOT Yönetim Prensibleri ve Kuralları, Örgüt Yapısı, Kamu Hizmeti Verme Bilinci, ESHOT Şoförü Davranış Kuralları, Ev Ekonomisi, Bireysel Bütçe Yönetimi, Trafik Kuralları ve Güvenli Sürüş, Motor, Kazalar ve Hukuki Sorumluluklar Eğitimi, Yeni Başlayanlar için Teorik (ESHOT ile ilgili kurumsal) ve Uygulamalı (sürüş) Oryantasyon (duraklar, güzergah, geçerli kartlar, körüklü otobüsün sürülmesi vs.) , İlk Yardım gibi konularda da gelecek dönemlerde eğitim programaları düzenlenebilecektir.
Projenin sonraki aşamalarında eğitimlerin verilmesi ve ESHOT bünyesinde bir Eğitim Merkezi kurulması İzmir Ekonomi Üniversitesi - EKOSEM tarafından gerçekleştirilecektir.