EKOKENT (Bölgesel Kalkınma, Kent ve Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi)

URGE Projesi / 2012 / İzmir - Türkiye

URGE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi - Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı)

Ülkemizde son dönemlerde gözlemlenen makroekonomik göstergelerdeki istikrara paralel olarak dış ticaret hacmi rakamlarında da istikrarlı bir artış görülmektedir. 2011 yılı toplam ihracat rakamlarında da bir önceki yıla kıyasla yaklaşık %20’lik bir artış sağlanmıştır.

Ülkemizde 2023 senesinde toplam 500 milyar $‘lık bir ihracat rakamı hedef olarak belirlenmiş olup, bu hedef doğrultusunda ilgili bakanlık ve kurumlar bünyesinde yoğun ve koordineli çalışmalar başlatılmış bulunmaktadır. Ekonomi Bakanlığı bünyesinde yürütülen “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi” projesinin temel amacı da, özellikle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin uluslararası pazarlarda ihracat ve rekabet kapasitesinin artırılabilmesidir.

Projeyle ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz:

URGE Sunum