EKOKENT (Bölgesel Kalkınma, Kent ve Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi)

Mordoğan Mesleki Eğitim Merkezi / 2005-2006 / İzmir - Türkiye

Mordoğan'daYoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma için Mesleki Eğitim Faaliyetleri 

Yunan Dışişleri Bakanlığı- Hellenic Aid kapsamında finanse edilen, OECD Kalkınma Destek Komitesi ve BM Millenium Kalkınma Hedefleri çerçevesine uygun olarak planlanıp, yürütülen Mordoğan Mesleki Eğitim Faaliyetleri Projeleri devam etmektedir.

Kısa Tarihçe:

Yunanistan Panteion Üniversitesi-Kent, Çevre ve İnsan Kaynakları Enstitüsü, Ege Üniversitesi ve Mordoğan Belediyesinin işbirliği ile Mordoğan beldesinde Ekim 2003-Mayıs 2004 tarihleri arasında yürütülen uluslar arası proje kapsamında bir eğitim merkezi kurulmuştur. Proje kapsamında gerçekleştirilmiş olan faaliyetler;

Projenin Devamı:

Yeni proje, bir önceki projenin bir devamı olup temel hedefi Mordoğan Mesleki Eğitim Merkezinin faaliyetlerinin genişletilerek sürdürülmesidir. Proje Aralık 2004- Mayıs 2005 tarihleri arasında yürütülmüş ve başarıyla tamamlanmıştır. Projenin ortakları;  Panteion Üniversitesi Kent Çevre ve İnsan Kaynakları Enstitüsü, Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Ticaret Odası ve Mordoğan Belediyesidir. Proje kapsamında şu faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Beldede sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla Mordoğan Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde bir “Yenilik ve Bölgesel Kalkınma Merkezi” açılmıştır. Merkez, yörede var olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin pazarlama, yeni iş alanları yaratma, yeni teknik geliştirme ve uygulamada danışmanlık faaliyetlerini yürütecektir. Örneğin, Merkez, küçük turistik işletmeler için destek ve know-how sağlayacak balıkçılıkta ve diğer sektörlerde yeni pazarlama teknikleri, kooperatif binaları vs. oluşumuna katkıda bulunacaktır.

Mesleki eğitime yönelik kurs ve seminerlere devam edilmiştir. Yörenin diğer beldelerindeki özellikle Karaburun yarımadasındaki özel ve kamu kesimi aktörlerinin de katılımını sağlayacak bir network’ün oluşturulmuştur.

Merkezle ilgili bilgiler broşürler, toplantı organizasyonları, diğer etkinlikler ve hali hazırda bulunan web sitesinin gerekli tüm bilgiyi sağlayacak şekilde geliştirilmesi aracılığıyla yerel ve uluslararası alanda dağıtımaktadır.

Yöredeki sosyal ve ekonomik aktörlerinden oluşan  “yerel danışma kurulu” nun faaliyetleri yarımadayı kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Mordoğan mesleki eğitim faaliyetleri projesinin kamuoyuna yönelik olarak tanıtım faaliyetleri yürütülecektir. Bu kapsamda projenin bitiminde medya mensuplarınını katılacağı uluslar arası bir “basın paneli” düzenlenecektir. Bu panel, 27 Haziran 2005 Pazartesi günü saat 11.00-13.00 saatleri arasında İzmir Ticaret Odasında gerçekleştirilen Panelin başlığı “ İzmir ‘de Türk-Yunan Sivil Toplum kuruluşları Networkü ve İşbirliği: Mordoğan Mesleki Eğitim Merkezi Projeleri“.Panele Türkiye ve Yunanistandan katılan gazeteciler:

Mr. Stratis Mpalaskas, Eleytherotipia, Lesvos

Mr. Giannis Tzoumas, Alitheia, Chios

Mr. Hakan Tartan, Hürriyet Gazetesi, Izmir

İzmir Yunan Konsolosu Mr. Evangelos Sekeris

Mordoğan Belediye Başkanı Ahmet Çakır

UEHR Başkanı Prof.Dr.Getimis

İEU Rektörü Prof.Dr.Atilla Sezgin

İzmir Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Akın Kazançoğlu

İEU İ.İ.B.F.Dekanı Prof.Dr. Erhan Ada

İEÜ İ.İ.B.F. Dekanı Prof.Dr.Rezan Tatlıdil